CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?
1. Każde dziecko, które ma od 6 do 18 lat, musi się uczyć. 

Spełnia wtedy obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki. 

2. Dyrektor szkoły może zgodzić się, żeby dziecko uczyło się w domu.
3. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły.
4. Nauczycielami dziecka mogą być: rodzice, opiekunowie prawni, inne osoby, które wskażą rodzice albo opiekunowie.
5. Takie osoby nie muszą kończyć specjalnych studiów ani szkoleń.

JAK OCENIANY JEST UCZEŃ ?
1. Na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
2. Zakres egzaminów ustala dyrektor, który wydał zezwolenie na edukację domową.
3. Otrzymasz podstawę programowa w danej klasie na danym etapie edukacyjnym oraz materiały do nauki.
4. Na początku roku szkolnego (lub w chwili wydania decyzji) nauczyciel danego przedmiotu poda zakres materiału niezbędny do opanowania na daną ocenę.
5. Egzaminy klasyfikacyjne będą odbywały się w pierwszym, drugim lub trzecim tygodniu czerwca, po wcześniejszym ustaleniu terminów i podaniu ich do wiadomości ucznia i jego opiekunów.
6. Po zdanych egzaminach twoje dziecko dostanie świadectwo ukończenia danej klasy.
7. Na świadectwie nie będzie oceny z zachowania, nie będzie też ocen z muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego.

CO Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA?
1. Dziecko mimo realizacji obowiązku szkolnego w nauczaniu domowym może korzystać z pozalekcyjnych zajęć, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Jeżeli Uczeń będzie miał problem z jakimś zakresem materiału, to może skorzystać z konsultacji z nauczycielami w formie zdalnej lub stacjonarnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

CO MUSISZ ZROBIĆ?
ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Dokumenty mogą być napisane odręcznie, mając własna treść, lub według wzoru umieszczonego poniżej - na stronie szkoły.

1. Wniosek o zezwolenie na edukację domową.
W naszej szkole możliwe jest korzystanie z edukacji domowej wyłącznie w klasie ogólnej działającej na zasadach ogólnych. 

Oddziały Mistrzostwa Sportowego nie dają możliwości edukacji domowej, co nie znaczy, że nie możesz uprawiać sportów.
2. Oświadczenie, że rodzic/opiekun prawny zapewni uczniowi warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej.
3. Zobowiązanie, w którym będzie napisane, że twoje dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

PLIKI

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zamościu

Ul. Młyńska 27
22-400 ZAMOŚĆ
NIP: 9223066348
IBS Bank Spółdzielczy w Izbicy Oddział w Zamościu
48 9610 0002 2007 0031 9623 0001
DYREKTOR SZKOŁY - Aleksandra Kasprzak
164149
POKÓJ NAUCZYCIELSKI
tel. 507 870 373
SEKRETARIAT
tel./fax 84 639 71 00
e-mail: sekretariat@smszamosc.pl

Szkoła sportowa nauczanie domowe Sport osób z niepełnosprawnością Klasa szkoła sportowa Szkoła mistrzostwa sportowego Oddziały klasy integracyjne Szkoła dla niepełnosprawnych Liceum dla niepełnosprawnych Piłka nożna lekkoatletyka Zamość Krasnystaw Grabowiec Łaszczów Dubienka Siennica Różana Tyszowce Tomaszów lubelski Lubycza królewska Krasnobród Lubaczów Zwierzyniec Frampol Żólkiewka Szczebrzeszyn Józefów


Szkoła dla niepełnosprawnych Tyszowce Krasnobród

Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.

Liceum dla niepełnosprawnych Lubaczów Zwierzyniec Piłka nożna lekkoatletyka Żólkiewka Józefów Zamość